| Projekty |

logo1 logo2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas na SUKCES ZAWODOWY


O projekcie

Streszczenie projektu
Celem głównym projektu jest przygotowanie 236 Uczniów/Uczennic z 3 szkół m. Chełm do konkurowania na rynku pracy dzięki wyposażeniu w wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe nabyte w ramach praktyk i staży.
Cele szczegółowe projektu:
  • wzrost u 236 Uczniów/Uczennic praktycznych umiejętności i wiedzy zawodowej w zakresie zgodnym z profilem wybranego zawodu poprzez ukończenie praktyk zawodowych;
  • wzrost u 206 Uczniów/Uczennic doświadczenia w pracy w zakładach o wysokim standardzie usług i przygotowanie do pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, technologii i programów poprzez ukończenie staży krajowych;
  • wzrost u 20 Uczniów/Uczennic doświadczenia zawodowego, wiedzy i umiejętności (w tym w zakresie języka angielskiego branżowego) do poziomu ułatwiającego im konkurowanie na rynku pracy poprzez ukończenie staży zagranicznych.
Uczestnicy projektu
Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice Partnera i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Chełmie Wsparciem w ramach Projektu objętych zostanie:
  • 165 Uczniów/Uczennic Technikum nr 4 w Chełmie
  • 52 Uczniów/Uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Chełmie
  • 19 Uczniów/Uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Chełmie