| Kontakt | Dokumenty | Współpraca z firmami | Projekty |

Szkoła bez przemocy  1.02.2011  

  

Szkoła Bez Przemocy

Nasza szkoła brała udział w V edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Głównym celem Programu jest zwiększenie poziomu świadomości ważnego społecznie problemu jakim jest przemoc. W tej edycji zwrócono uwagę na kluczową rolę rodzica w prawidłowym funkcjonowaniu młodego człowieka oraz podjęto próby włączenia rodziców w aktywne życie szkoły. 6 czerwca jest ogólnopolskim „Dniem Szkoły bez Przemocy” i jednocześnie podsumowaniem V edycji Programu. To święto wszystkich, którzy działają na rzecz przeciwdziałania agresji i przemocy.

„SZANUJ MNIE, ŻEBYM SZANOWAŁA INNYCH
WYBACZAJ, ŻEBYM UMIAŁA WYBACZĆ
SŁUCHAJ, ŻEBYM UMIAŁA SŁUCHAĆ
NIE BIJ, ŻEBYM NIE BIŁA
NIE PONIŻAJ, ŻEBYM NIE PONIŻAŁA
ROZMAWIAJ ZE MNĄ, ŻEBYM UMIAŁA ROZMAWIAĆ
NIE WYŚMIEWAJ, NIE OBRAŻAJ, NIE LEKCEWAŻ
KOCZAJ MNIE, ŻEBYM UMIAŁA KOCHAĆ”

Działania podejmowane przez szkołę

DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY

06.06.2011 – PONIEDZIAŁEK

POKAZ FILMU EDUKACYJNEGO – SALA 16
1. 8.20 – 9.05 - KLASA - 2az
2. 9.05 – 9.55 - KLASA - 1ht

DEBATA SZKOLNA
„JEŚLI NADEJDZIE PRZEMOC”
SALA GIMNASTYCZA – godz. 10.00 – 11.35
Przebieg Debaty:
1. Powitanie uczestników.
2. Wręczenie nagród za konkurs plastyczny.
3. Prezentacja multimedialna dotycząca,, Agresji i przemocy”
4. Pokaz taneczny.
5. Przedstawienie pod tytułem: „ Jeśli nadejdzie przemoc”.
6. Pokaz taneczny.
7. Rozdanie ulotek informacyjnych uczniom, rodzicom, nauczycielom.
8. Podsumowanie Debaty.
9. Rozgrywki sportowe.
Do udziału w Debacie zapraszamy klasy:
- 1at,1ct, 2at, 2bt, 2ct, 2ft, 2ht, 2st.
Po Debacie uczniowie wracają na lekcje.
Organizatorzy

DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY

06.06.2011 – PONIEDZIAŁEK
Dzień otwarty dla Rodziców
,,Rodzice są razem z nami”

PROPOZYCJE DLA RODZICÓW:
1. Możliwość uczestniczenia w pokazach filmów edukacyjnych dotyczących agresji i przemocy(8.20 – 9.55, sala nr 16).
2. Spotkania indywidualne z dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogami, psychologiem (cały dzień).
3. Wspólne uczestnictwo z młodzieżą w Debacie „ Jeśli nadejdzie przemoc” (10.00 – 11.35, sala gimnastyczna).