| Kontakt | Dokumenty | Współpraca z firmami | Projekty |

Szkoła Promująca Zdrowie  20.06.2010


Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie
od roku szkolnego 2002/2003
realizuje projekt
Szkoła Promująca Zdrowie.

W dniu 08.11.2004 roku przyznano szkole
Certyfikat Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Chełmie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Chełm.
W dniu 08.11.2008 roku przyznano szkole
Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.


Warsztaty kulinarne

30   listopada 2017 r. w ZSGiH w sali nr 22 odbyły się warsztaty kulinarne dla uczniów drugiej klasy Gimnazjum nr 1 z Chełma. Zajęcia zostały przeprowadzone w języku angielskim pod hasłem „Owoce zamiast słodyczy”. Warsztaty prowadzili uczniowie klasy III bt  Adwent Weronika, Kolano Łukasz, Łatka Katarzyna i Sadowska Urszula.

Celem warsztatów było podniesienie świadomości uczniów na temat prawidłowego odżywiania i właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie kompetencji językowych uczniów oraz rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim. Uczniowie gimnazjum słuchając poleceń w języku angielskim, przygotowywali sałatki owocowe.

Warsztaty zorganizowała Pani Monika Emerla w ramach działań programu „Szkoła promująca zdrowie”.

 

Światowy Dzień Cukrzycy

14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy – w rocznicę urodzin odkrywcy insulinyFredericka Bantinga.  Pani M. Nowosad i Pani M. Emerla przygotowały gazetkę, której celem było zwiększenie wiedzy o cukrzycy i jej poważnych następstwach oraz podjęcie konkretnych działań w walce z chorobą.  Cukrzyca określana jest jako „epidemia naszych czasów”. Zwrócono uwagę na problem niskiej świadomości społecznej dotyczącej cukrzycy zarówno wśród osób zdrowych ignorujących wczesne objawy oraz wśród chorych, którzy poprzez złą dietę, niską aktywność fizyczną i niewłaściwe leczenie narażają się na groźne powikłania choroby. Gazetkę przygotowano w ramach działań zaplanowanych w programie „Szkoła promująca zdrowie”.

 

Nauka poprzez zabawę

Uczniowie klasy 1at, zgłębiając wiedzę nt. znaczenia żywienia dietetycznego w trakcie realizacji tematyki ujętej w programie innowacyjnym "Dietetyk i organizator imprez okolicznościowych", mają okazję do zobrazowania własnego spojrzenia na znaczenie diety dla zdrowia człowieka. Kolejnym przykładem na zaangażowanie młodzieży i ich zainteresowanie omawianą problematyką są plakaty przygotowane za pomocą komputera wg ich własnej wizji i kompleksowego spojrzenia na czynniki wpływające na dobry stan zdrowia. Ich wykonanie poprzedzone zostało wykładem dotyczącym diety podstawowej. 

 

 

Akcja "Rzuć palenie razem z nami" 

 W dniu 16.11.2017 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskiej Akcji "Rzuć palenie razem z nami", której celem było zwrócenie uwagi na problem palenia papierosów i zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego bez nałogów. Młodzież miała możliwość zbadania pod czujnym okiem pracowników PSSE z Chełma ciśnienia krwi oraz poziomu CO2 w wydychanym powietrzu. Temat wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów, którzy w formie plakatów przedstawili swój krytyczny obraz nałogu.

Prace uczniów zostały wyeksponowane w dniu akcji, a najciekawsze z nich nagrodzone przez komisję konkursową, w skład której weszli pedagodzy szkolni, nauczyciele, wybrani uczniowie, szkolny koordynator programu prozdrowotnego.

Wyróżnienie oraz nagrody otrzymali:

 • Dec Patrycja kl. 2at,
 • Pasieczna Monika kl. 1at,
 • Rusol Oleksandra kl. 1ct,
 • Żerebecka Weronika kl. 2az,
 • Petruk Weronika kl. 2ft,
 • Chomicka Natalia kl. 2at,
 • Żarski Patryk kl. 3at,
 • Ogrodnik Aleksandra kl. 2at.
 • Mazur Dominik kl. 3at,
 • Głąb Karolina kl. 2at,
 • Ukrainets Alona 1ct.  
 • Wszystkim autorom prac biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy i gratulujemy pomysłów. 

  Innowacja pedagogiczna "Dietetyk i organizator imprez okolicznościowych" 

  Zajęcia, w których uczestniczą uczniowie klasy 1at (technik żywienia i usług gastronomicznych), są doskonałą okazją do realizacji zagadnień prozdrowotnych ujętych w programie SzPZ. Rozwijają one zainteresowania młodzieży, która dokonując wyboru kierunku kształcenia, zechciała w sposób kompleksowy poznać czynniki mające wpływ na właściwą kondycję psycho-fizyczną człowieka. Efektem zaangażowania i pracy uczniów są m.in. prezentacje multimedialne omawiane w czasie lekcji przez ich autorów. Skłaniają one do licznych dyskusji nt. wpływu odżywiania na zdrowie człowieka. Jedna z tych prezentacji stanowi załącznik do zamieszczonych informacji. 

   

  Konkurs na plakat 

  Ogłaszamy konkurs na plakat dotyczący profilaktyki antynikotynowej w ramach Ogólnopolskiej Akcji

  "Rzuć palenie razem z nami".   

  Tematyka: profilaktyka i walka z nałogiem palenia.  

  Format plakatu i technika - dowolna.  

  Termin składania prac: 2 - 10 XI.  

  Przewidziane atrakcyjne nagrody.   

  Prace można składać u nauczycieli biologii, pedagogów szkolnych, koordynatora programu prozdrowotnego. Zostaną one wyeksponowane w dniu 16 XI podczas obchodów dnia uświetniającego akcję.

   

  DZIEŃ DAWCY SZPIKU KOSTNEGO W ZSGiH

  #KOMÓRKOMANIA - to moda na ratowanie czyjegoś życia…..

  Zapraszamy nauczycieli, pracowników i wszystkich pełnoletnich uczniów do zarejestrowania się w bazie niespokrewnionych dawców komórek macierzystych.

  Rejestracja odbędzie się 12.10.2017r w godz. 9.00-15.00 w bibliotece ZSGiH.

   (Informacje jak zostać dawcą znajdują się w zakładce: Działania Prozdrowotne)

  Powiadom i zaproś swoich rodziców i znajomych!!!!

  „i Ty możesz uratować komuś życie…”

  ORGANIZATORZY

  Zajęcia edukacyjne w bibliotece szkolnej

  W dniach 19-20 września uczniowie klasy II ft uczestniczyli w czterogodzinnych zajęciach edukacyjnych w bibliotece szkolnej. Tematem przewodnim była cyberprzemoc. Uczniowie obejrzeli film o tej tematyce w Internecie (https://www.cda.pl/video/663899d1). Po projekcji nawiązała się dyskusja wokół filmu i problemu cyberprzemocy wśród młodzieży. Zachęceni uczniowie wykonali prace plastyczne o podanej tematyce – patrz: zdjęcie.
  Zajęcia przeprowadzili Anna Berbecka i Wojciech Dyczko.

   

  Zapoznanie rodziców ze standardami i koncepcją SzPZ podczas zebrania ogólnego w dniu 13.09.2017 r.

  Koordynator Szkolnego Programu Prozdrowotnego "Szkoła Promująca Zdrowie" Pani Joanna Juszczak poinformowała nowych członków społeczności szkolnej i przypomniała rodzicom uczniów klas II, III i IV, o: 
  1) Standardach Szkoły Promującej Zdrowie,
  2) Celach programu prozdrowotnego, 
  3) Kto jest uczestnikiem programu: uczniowie, nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarka szkolna, doradca zawodowy,  rodzice, pracownicy szkoły,

  Miejski Koordynator Sieć Szkół Promujących Zdrowie.
   1. Obszarach działań w zakresie edukacji prozdrowotnej ujętych w Programie Prozdrowotnym:
   2. Prawidłowe odżywianie i prawidłowe nawyki żywieniowe – profilaktyka nadwagi.
   3. Profilaktyka powstawania wad postawy.
   4. Działania mające na celu zapobieganie spożywaniu alkoholu, paleniu papierosów przez dzieci, młodzież i rodziców.
   5. Inne (m.in. tematyka związana  z tolerancją, odmiennością wyznaniową czy kulturową, cyberprzemoc). 
   6. Charakterze podejmowanych działań:
  Działania podejmowane w ramach realizacji programu prozdrowotnego polegają m.in. na: organizowaniu szkoleń dla nauczycieli, akcji informacyjnych, realizacji tematyki prozdrowotnej podczas zajęć do dyspozycji wychowawcy, zajęć wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowych, akcji charytatywnych, czy Tygodnia Zdrowia realizowanego wg wytycznych Miejskiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie, pogadanek tematycznych dla uczniów i rodziców. 
    7. Wnioskach płynących z ewaluacji programu:
   Coroczna ewaluacja działań pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:
  - uczniowie oraz liczne grono nauczycieli aktynie uczestniczyło w realizacji zaplanowanych działań z edukacji prozdrowotnej,
  - działania odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom uczniów, którzy współuczestniczyli w planowaniu i realizacji procesu edukacji zdrowotnej,
  - realizowane działania stwarzały uczniom możliwość zrozumienia, że są odpowiedzialni za swoje zdrowie i zdrowie innych.
    8. Korzyściach realizacji edukacji prozdrowotnej w szkole. 

   

  Pogadanka dla rodziców „Co znaczy być zdrowym?”

   
  Doskonałą okazją do realizacji zadań ujętych w harmonogramie działań prozdrowotnych na bieżący rok szkolny, była pogadanka dla rodziców wygłoszona przez wychowawców podczas spotkań klasowych w dniu 13.09.2017 r. Obejmowała ona zagadnienia dotyczące:
    - definicji „zdrowia”,
    - czynników wpływających na stan zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych,
    - skutków nieprzestrzeganie zasad zdrowego stylu życia,
    - „Dekalogu zdrowego stylu życia’,
    - znaczenia aktywności fizycznej dla dobrostanu psychofizycznego człowieka.
  Współpraca z rodzicami zmierzająca do poprawy nawyków żywieniowych młodzieży oraz walki z nałogami będzie realizowana systematycznie w ciągu całego roku szkolnego.

   

  Dzień Profilaktyki z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w ZSGiH (fotorelacja)

     
   

   

  Prezentacja prac konkursowych STOP UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM

   

  Tydzień Zdrowia

  Porozmawiajmy o depresji

  Prezentacja na temat depresji - do pobrania

  Najważniejsze informacje o depresji

  Konkurs na prezentację multimedialną „Depresja - choroba duszy i ciała”  Regulamin konkursu

  Relacja z „Tygodnia Zdrowia” pod hasłem "Depresja - porozmawiajmy o niej" 

  Harmonogram działań

  "Przepisy na depresję"

   

   

     

  Projekcja filmu dotyczącego  fast foodów

  Jedzenie typu Fast food  jest dostępne niemal na każdym kroku i bardzo popularne ze względu na ogólne zabieganie, konsumpcjonizm czy wygodę osób, które po nie sięgają. Niestety szybko nie znaczy zdrowo. Tego typu potrawy są bardzo kaloryczne, pełne tłuszczu i węglowodanów, a przy tym zawierają znikome ilości witamin, błonnika czy innych składników mineralnych.

  Aby uświadomić szkodliwość tego typu potraw, dnia 4 kwietnia 2017 roku  w Szkolnej Bibliotece odbyła się projekcja filmu dotyczącego  fast foodów. Lekcję przygotowały Panie: Anna Roczon i Agnieszka Celińska. W prezentacji filmu " Super Size Me" wzięli udział uczniowie z klas: 2bt i 2 az.

   

  O depresji po rosyjsku

  W ramach obchodów Tygodnia Zdrowia realizowanego pod hasłem „Depresja- porozmawiajmy
  o niej” 4 kwietnia 2017 r. na lekcji języka rosyjskiego w klasie 2at i 1ct mówiliśmy o poczuciu własnej wartości, dbałości o zdrowie swoje i innych, a przede wszystkim o pokonywaniu trudności, jaką jest depresja. W czasie zajęć uwagę skupiliśmy głównie na typowych oznakach depresji, bazując na materiale w języku rosyjskim. Dzięki temu uczniowie mogli ugruntować swoją wiedzę na temat choroby, jaką jest depresja,  jak również wzbogacić zasób słownictwa. Zajęcia przeprowadziła Pani Ewelina Misiura.

   

  Tydzień Zdrowia pod hasłem - "Depresja - porozmawiajmy o niej"

  W dniach 3-7.04.2017 r. w ZSGiH obchodzony będzie Tydzień Zdrowia pod hasłem - "Depresja - porozmawiajmy o niej". Jest ono bowiem tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017. 
  Według WHO "depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze. 
  Dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat".
  Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Celem działań, które zostaną zrealizowane w naszej szkole będzie zwrócenie uwagi na cierpiących na depresję, wsparcie ich i wskazanie możliwości uzyskania pomocy.

   

  Relacja z „Tygodnia Zdrowia” pod hasłem "Depresja - porozmawiajmy o niej"  

  W dniach 3-7 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie miał miejsce Tydzień Zdrowia pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy o niej“. 

  W realizację szeregu różnorodnych działań prozdrowotnych zaangażowana była cała społeczność szkolna: rodzice, wychowawcy i nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły, nauczyciele - bibliotekarze, doradca zawodowy, pielęgniarka szkolna. Ze względu na profil placówki tematyka poświęcona hasłu przewodniemu tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, omawiana była nie tylko podczas zajęć z wychowawcą, ale także w trakcie realizowania zajęć praktycznych. Nauczyciele zadbali o projekcje filmów tematycznych, przygotowali wystawki z materiałami edukacyjnymi, gazetki, ankiety do wypełnienia dla zainteresowanych uczniów i pracowników szkoły, publikowali materiały informacyjne w zakładce prozdrowotnej na stronie internetowej szkoły. Zorganizowali także szkolny konkurs na prezentacje multimedialną poświęconą depresji. W bibliotece szkolnej oraz facebooku zaprezentowano ciekawe artykuły naukowe. Zapoznano uczniów z tematyką uzależnień podczas debaty szkolnej, a rodziców poinformowano o sposobach rozpoznawania i walki z depresją w trakcie spotkań w ramach zebrań klasowych. Zaproponowano też  młodzieży szereg zajęć sportowych, by propagować zachowania prozdrowotne.

  Zwieńczeniem Tygodnia Zdrowia była konferencja zorganizowana w ZSGiH  nt. „Depresja dzieci i młodzieży – porozmawiajmy o niej”, podczas której zostały wygłoszone następujące wykłady:
  - ABC o depresji - lek. med. Agnieszka Sekunda – SPWSS w Chełmie,
  - Pomoc psychologa w depresji – mgr Elżbieta Kiszczak – SPWSS w Chełmie,
  - Depresja u młodzieży – z praktyki psychoterapeutycznej – mgr Anna Bielesza – ZWiPP nr 1 w Chełmie.

  W tym dniu dla potrzeb uczestników konferencji i społeczności szkolnej przygotowano: salkę masażu, salon fryzjersko-kosmetyczny oraz punkt do pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokolajzera. Organizatorami konferencji były: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Chełmie.

  Tego samego dnia młodzież klas o profilu turystycznym, hotelarskim, a także przyszli cukiernicy, uczestniczyli w IX Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL odbywających się w Kielcach. 

  Mocnym punktem tegorocznej edycji była konferencja naukowa „Turystyka prozdrowotna na obszarach wiejskich”, której tematyka skupiona była na tworzeniu marek turystycznych. W ramach wydarzenia uczniowie uczestniczyli także w panelu dyskusyjnym dotyczącym  najnowszych trendów w zakresie leczenia uzdrowiskowego. Doskonałym uzupełnieniem były panele poświęcone akupunkturze i ziołolecznictwu w medycynie chińskiej, jodze hormonalnej, czy substancjom bioaktywnym naturalnie występującym w żywności – jako innowacji w prewencji i leczeniu chorób, odchudzaniu i poprawie jakości życia. Pięciu spośród uczestników przygotowało prezentacje multimedialne nt. zalet i kierunków rozwoju agroturystyki w ramach konkursu zorganizowanego przez Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konkurs organizowany był jako inicjatywa towarzysząca IX Międzynarodowym Targom Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2017 oraz II Międzynarodowym Targom Zdrowia i Urody HEALTH&BEAUTY, które odbędą się w dniach 7 - 9 kwietnia 2017 r. w Kielcach. Organizatorami targów są:  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Targi Kielce S.A. i Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. 

   

  KONFERENCJA „Depresja dzieci i młodzieży – porozmawiajmy o niej”

  7 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie odbyła się konferencja zorganizowana z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2017 pod hasłem „Depresja dzieci i młodzieży – porozmawiajmy o niej.”
  W trakcie konferencji zabrali głos prelegenci, którzy w przystępny i merytoryczny sposób przybliżyli uczestnikom  temat spotkania:
  - lek. med. Agnieszka Sekunda wygłosiła  referat „ABC o depresji” (SPWSS w Chełmie),
  - mgr Elżbieta Kiszczak „Pomoc psychologiczna w depresji” (SPWSS w Chełmie),
  - mgr Anna Bielsza „Depresja u młodzieży z praktyki psychoterapeutycznej ZWiPP nr 1 w Chełmie.

  Na konferencję przybyli zaproszeni goście: władze miejskie, dyrektorzy szkół, koordynatorzy szkolnych programów Szkoła Promująca Zdrowie, pielęgniarki medycyny szkolnej, przedstawiciele chełmskich gimnazjów.   W trakcie konferencji można było skorzystać z gabinetu masażu, gabinetu fryzjersko – kosmetycznego. Pracownicy Sanepidu i szpitala pokazali uczniom, jak działa smokolajzer, czyli urządzenie do badania ilości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Młodzież pogłębiła swoją wiedzę o zagrożeniach. Chętni uczniowie mogli dokonać pomiaru smokolajzerem. Po wysłuchaniu wykładów i wykonaniu badań każdy z pewnością zastanowi się kilka razy zanim sięgnie po papierosa lub dopalacz.

   

  W trakcie spotkania młodzież miała możliwość założenia alkogogli i narkogogli, co wiązało się z realizacją określonych zadań. Uczniowie wykonując proste ćwiczenia, mogli przekonać się, w jaki sposób alkoholowe i narkotykowe zamroczenie zawęża pole widzenia, zaburza równowagę, a także obniża zdolności motoryczne. Zajęcia te miały na celu uświadomić młodzieży, że alkohol i narkotyki działają na nasze zmysły i wykonywanie pozornie prostych czynności staje się o wiele trudniejsze.

  Organizatorzy konferencji: Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Chełmie. W konferencji uczestniczyło 150 osób.

  Alkogogle są edukacyjnym narzędziem symulującym wpływ alkoholu na organizm człowieka (spowolnienie czasu reakcji, zmiany w ocenie odległości, podwójne widzenie, obniżenie koncentracji, itp.).   

  Narkogogle symulują wiele skutków używania narkotyków lub przedawkowanie leków: dezorientacja, zaburzenia percepcji przestrzeni, zawroty głowy, brak koncentracji, zaburzenia obrazu.

   

  „Zdrowie – najlepsza inwestycja”

   W dniu 30 marca 2017 roku uczniowie klas IIIdt i IVct pod opieką Pani Marzeny Niezgody  i Pani Renaty Worlickiej – Kądzieli mieli okazję uczestniczyć w  VIII Targach Wiedzy i Umiejętności w Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie zorganizowanych pod hasłem „Zdrowie – najlepsza inwestycja”. Zainteresowani uczniowie mieli okazję zapoznać się z specyfiką zawodów i oferowanych kierunków kształcenia, mogli sprawdzić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy, zbadać swój stan zdrowia (mierzenie poziomu cukru i ciśnienia, wskaźnik BMI) a także poddać się zabiegom pielęgnacyjnym. 

   

   

   

  SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE - Standardy

  SZKOLNY PROGRAM PROZDROWOTNY

  Zasady zdrowego żywienia - Piramida zdrowego żywienia

  Test oceniający ryzyko zachorowania na cukrzycę

  Akcja informacyjna Samorządu Uczniowskiego

  Interpretacja - test oceniający ryzyko zachorowania na cukrzycę

  Ulotka - W walce z nałogiem nagrodą jest zdrowie i życie...

  #Komórkomania - broszura dla rodziców (dokument w formacie pdf)

  Fakty i mity o wodzie Nowe!


  Prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów ZSGiH  w ramach szkolnego konkursu "Młodość wolna od papierosów" zorganizowanego z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu.

  Szkodliwość Palenia Papierosów  - Agnieszka Furtak, Monika Mamczarz

  Młodość Wolna Od Papierosów - Barbara Kudelska

  Palenie = Śmierć - Joanna Pawliczuk

  Młodość Wolna Od Papierosów - Karolina Lewandowska

  Światowy Dzień Bez Tytoniu - Katarzyna Kos

  Papierosom Mówimy Stanowczo NIE! - Klaudia Szwarc

  Szkodliwość Palenia Papierosów - Monika Hołowacz

  Palenie Papierosów - Patryk Nafalski

  Nie Palę! - Paulina Szponar

  Papierosy Są Szkodliwe - Urszula Sadowska

  Młodość Wolna Od Papierosów - Vołodymir Ochrycky

  DZIEŃ DAWCY SZPIKU KOSTNEGO W ZSGiH  #KOMÓRKOMANIA


   

  Pogadanka dla rodziców nt. „Higieny pracy uczniów w szkole i domu”

   W dniu 1.02.2017 r. podczas zebrań z rodzicami wychowawcy poszczególnych klas wygłosili pogadankę nt. higieny nauki. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem ze strony obecnych. 
  Tematyka podyktowana byłą niesłabnącym znaczeniem właściwej organizacji nauki szkolnej i domowej, jako czynników, które w istotny sposób wpływają na postępy w uczeniu się.
  Zadanie zostało uwzględnione w harmonogramie działań szkolnego programu SzPZ.
  Wychowawcy przypomnieli o następujących zasadach odrabiania prac domowych, których powinni przestrzegać uczniowie: 
  1. Zadania domowe powinny być odrabiane w dniu, w którym zostały zadane, najlepiej między godziną 16-20. 
  2. Praca powinna być rozłożona równomiernie na kolejne dni tygodnia. 
  3. W każdym dniu należy wykonywać najpierw zadania bieżące, a po nich powinno się przystąpić do prac okresowych. 
  4. Należy pamiętać o przewietrzeniu pomieszczenia i właściwym zorganizowaniu miejsca pracy.
  5. Ważne jest ustalenie kolejności wykonywania zadań, a także planowanie krótkich przerw między poszczególnymi pracami domowymi. 
  6. Praca powinna być równomierna, staranna, wykonywana bez pośpiechu. 
  7. Po ukończeniu pracy należy przygotować potrzebne na następny dzień książki, zeszyty
  i przybory. 
   
  Każdy uczeń, który będzie przestrzegał powyższych reguł nauki, z pewnością osiągnie wymarzony sukces edukacyjny. Zaangażowanie rodziców jest jego nieodzownym elementem. 

   

  Efekt Domina

  W dniu 2 grudnia w czytelni biblioteki odbyła się lekcja z zakresu edukacji globalnej dotycząca problemów społecznych dzieci w krajach Trzeciego Świata. Młodzież z klas trzeciej i czwartej obejrzała film dokumentalny w ramach projektu "Efekt Domina" o łamaniu praw dzieci w Bangladeszu i Malezji.

   

  Zapoznanie rodziców z ulotką antynikotynową dotyczącą problemu palenia

    Konsekwencją wszechstronnych działań zmierzających do upowszechniania Dnia Rzucania Palenia, który obchodzony był 17 listopada 2016 r., wychowawcy klas, we współpracy ze Szkolnym Koordynatorem ds. Programu Szkoła Promująca Zdrowie, przedstawili podczas zebrań w dniu 30.11.2016 r. ulotki tematyczne poświęconej problemowi palenia. Akcja miała na celu rozpowszechnienie wśród rodziców wiedzy merytorycznej dotyczącej problemu palenia tytoniu przez młodych ludzi oraz osoby dorosłe oraz poinformowanie o formalnych aspektach palenia w miejscach publicznych. Akcja jest kontynuacją działań realizowanych w listopadzie podczas godziny wychowawczej, ukierunkowanych na walkę z nałogiem palenia.      Ulotka znajduje się w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły.

   

  Z życia szkoły - akcja antynikotynowa.

       W związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia w trzeci czwartek listopada, w tym roku termin ten przypadł na dzień 17 listopada, młodzież ZSGiH w ramach godziny wychowawczej została zapoznana przez wychowawców klas z ideą akcji, która przyjęła się w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce, gdzie od 1991 roku organizowana jest przez warszawskie Centrum Onkologii i Fundację Promocja Zdrowia. Według Fundacji, przez ostatnich kilkanaście lat ponad 3 milionom Polaków udało się zerwać z nałogiem.    

  Według danych WHO co roku z powodu palenia papierosów i narażenia na oddziaływanie dymu tytoniowego umiera niemal 6 milionów osób (jeden zgon co sześć sekund). 63% zgonów jest spowodowanych przez choroby niezakaźne, których jednym z głównych czynników ryzyka jest palenie papierosów (niechlubne pierwsze miejsce należy do nadciśnienia tętniczego).    

  W Polsce co roku 70000 mieszkańców umiera z powodu palenia tytoniu, a kolejne 8000 zgonów jest spowodowanych biernym paleniem. Jak dowiodły liczne badania, istnieje związek przyczynowo-skutkowy między opisywanym nałogiem a rozwojem rozmaitych chorób. Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego (np. przewlekłą obturacyjną chorobę płuc), chorobę Crohna, osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także nowotwory szyjki macicy, trzustki i nerki.     Akcja antynikotynowa wynikała z realizacji zadań ujętych w Programie Prozdrowotnym.

   

  Zebranie rodziców

  W dniu 14.09.2016 r. podczas pierwszego ogólnego zebrania w tym roku szkolnym, rodzice uczniów klas pierwszych zostali zapoznani z koncepcją SzPZ. Koordynator Szkolnego Programu Prozdrowotnego „Szkoła Promująca Zdrowie” przedstawił główne cele programu, który został opracowany w minionym roku szkolny i będzie realizowany jeszcze przez 2 lata. Rodzice uczniów starszych klas mieli okazję do zapoznania się z wynikami diagnozy przeprowadzonej w celu ustalenia rzeczywistego stanu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz stworzenia dla uczniów jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju.

  Badania ankietowe oraz rozmowy z rodzicami z różnych poziomów kształcenia pokazały, iż: rodzice w dalszym ciągu widzą potrzebę włączania tematyki poświęconej właściwym nawykom żywieniowym do edukacji prozdrowotnej,         zdecydowana większość rodziców deklaruje swój udział w działaniach prozdrowotnych podejmowanych przez szkołę.

  Przypomniano również, jakie obszary działań w zakresie edukacji prozdrowotnej będą realizowane w dalszym ciągu. Są nimi:

  1. Prawidłowe odżywianie i właściwe nawyki żywieniowe – profilaktyka nadwagi,

  2. Profilaktyka powstawania wad postawy,

  3. Działania mające na celu zapobieganie spożywaniu alkoholu, paleniu papierosów przez dzieci, młodzież i rodziców.

  4. Inne (m.in. tematyka związana  z tolerancją, odmiennością wyznaniową, czy kulturową).

  Zachęcono wszystkich rodziców do efektywnej współpracy poprzez zgłaszanie propozycji działań prozdrowotnych i ich realizacji.

   

  DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

  W nawiązaniu do Dnia Bez Papierosa (obchodzonego 31 maja) 1 czerwca 2016 w klasie II az odbyła się lekcja "Palenie zabija!". Młodzież ugruntowała swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów, biorąc udział w zabawie edukacyjnej "Krok do śmierci". Na facebook.pl konkurs o nałogu palenia rozwiązała Monika Walczuk.

     
     

   

  Spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie

  Uczniowie klas pierwszych na przełomie maja i czerwca 2016 r. uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie. W czasie zajęć poruszano problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych ze szczególnym podkreśleniem zjawiska  uzależnienia od alkoholu.

  Na zakończenie każdego spotkania uczniowie wypełniali i omawiali ankietę dotyczącą wiedzy na temat uzależnień. Mieli okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Prowadzący wręczył obecnym uczniom wizytówki stowarzyszenia.

   

  "Młodość wolna od papierosów" - Konkurs

  31 maja 2016 r. to Światowy Dzień bez Tytoniu. W związku z tym zachęcamy do udziału w konkursie zatytułowanym "Młodość wolna od papierosów". Zadaniem uczestników będzie przygotowanie prezentacji multimedialnych w Power Point poświęconych walce z nałogiem palenia tytoniu przez młodzież i dorosłych.

  Tematyka prezentacji powinna odnosić się do estetycznych, zdrowotnych i społecznych konsekwencji palenia tytoniu (także e-papierosów), wskazywać pozytywne aspekty związane z niepaleniem, zachęcać do życia bez uzależnień oraz demaskować mity związane z paleniem funkcjonujące w grupach rówieśniczych.

  Prezentacje powinny zawierać od 10 do 15 slajdów ze wskazaniem autorów (maksymalnie dwóch autorów współpracujących przy tworzeniu jednej prezentacji) i klasy, do której uczęszczają. Ilość prezentacji z jednej klasy jest nieograniczona. Należy je dostarczyć do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – P. Renaty Worlickiej - Kądzieli lub Szkolnego Koordynatora Programu Prozdrowotnego – P. Joanny Juszczak do dnia 30 maja 2016 r.

  Laureaci, którzy przygotują trzy najlepsze prezentacje, otrzymają
  dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, a ich prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Działania Prozdrowotne.

   

  "Tydzień Zdrowia"

  Harmonogram

   PYSZNIE I ZDROWO - Ciasteczka owsiane z bananami

  Gazetka na korytarzu szkolnym poświęcona cukrzycy (1ct, K. Tunicka) 11.04.2016

   

   Pogadanka na temat zasad zdrowego żywienia (3ct, A. Roczon) 13.04.2016

   W ramach obchodów Tygodnia Zdrowia odbyło się szereg spotkań i wydarzeń poświęconych profilaktyce cukrzycy i promujących zdrowy styl życia. Jednym z nich była pogadanka dotycząca zasad żywienia młodzieży oraz problemów żywieniowych najczęściej spotykanych wśród nastolatków.
   W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 3 ct wraz z nauczycielami wychowania fizycznego: Panią A. Wójtowicz i Panem J. Lesickim. Wykład poprowadziła Pani Anna Roczon - nauczyciel ZSGiH .
   W czasie spotkania poddano analizie najnowszą Piramidę Żywienia i Aktywności Fizycznej, omówiono problemy żywieniowe młodzieży tj. otyłość , anoreksję, bulimię. Spotkanie miało na celu poszerzenie zakresu wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia oraz uświadomienie konsekwencji nieprzestrzegania zasad zdrowego żywienia.

    

   Tablice informacyjne oraz wystawki z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi obchodów "Tygodnia Zdrowia" w ZSGiH i profilaktyki cukrzycy (2az, J. Juszczak) 11.04.2016

  Badanie Smokerlyzerem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu (PSSE w Chełmie, B. Śmigielska) 14.04.2016

  14.04.2016 roku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chełmie przeprowadzili, dla chętnej młodzieży, badanie Smokerlyzerem.  W badaniu wzięło udział 73 uczniów z klas: III bt, III ct, IV ct, II az, II dz, III az, III dz.

  Smokerlyzer jest to urządzenie, za pomocą którego możemy sprawdzić zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Proste badanie może być bardzo pomocne przede wszystkim dla palaczy, ale nie tylko. Trzeba nabrać do płuc sporo powietrza i w odpowiednim momencie, na komendę, wdmuchiwać je do aparatu, który wcześniej jest oczywiście odpowiednio przygotowany i skalibrowany. Urządzenie wskazuje czy organizm jest dobrze dotleniony. To informacja dla palacza lub osoby, która ma słabą wentylację płuc, by coś z tym problemem zrobić. O swoje płuca powinni obawiać się nie tylko palacze. Okazuje się, że można być podtrutym tlenkiem węgla z pieca.

  Badanie Smokerlyzerem jest zalecane nie tylko dla palaczy, ale również też dla osób, które palą w różnego rodzaju piecach.


  Prezentacje multimedialne poświęcone profilaktyce i leczeniu cukrzycy: 2az, J. Juszczak oraz 1az, A. Celińska

  Cukrzyca - J. Kondraciuk

  Cukrzyca - K. Pacała, K. Grabowska

  Cukrzyca - P. Nafalski

  Cukrzyca - W. Puźniak

   

  Słownictwo dietetyczne na lekcji j. angielskiego (2az, H. Kudełko) - 14.04.2016

  Cukrzyca  - słownik

   

  Konkurs "O cukrzycy po angielsku" opublikowany na szkolnym facebooku - tekst z pytaniami (M. Sapiaszko) 15.04.2016

   

  Warsztaty tańca (2ht, 2dt, 3az, 3dz, A. Wójtowicz) - 14.04.2016 r. 

   

   

   

  Plakaty poświęcone cukrzycy i piramidzie żywieniowej (1az, A. Celińska)

      

  Cukrzyca - linki do stron godnych polecenia.

  http://www.eufic.org/index/pl/
  https://cukrzyca.info.pl/zalecenia_kliniczne
  http://www.izz.waw.pl/pl/choroby-zywieniowozalezne
  http://www.choosemyplate.gov/
  http://www.foodpyramid.com/mypyramid/

   

  Publikacja prasowa z "Tygodnia Zdrowia" zorganizowanego w ZSGiH

  Spotkanie informacyjne

  Rodzice uczestniczący w zebraniach z wychowawcami poszczególnych klas w dniu 6.04.2016 r., zostali zapoznani z ulotką tematyczną upowszechniającą wiedzę merytoryczną dotyczącą problemu palenia tytoniu przez młodych ludzi oraz informującą o formalnych aspektach palenia w miejscach publicznych.
  Ulotka została opracowana we współpracy z Miejskim Koordynatorem Sieci Szkół Promujących Zdrowie przez: Pedagogów, Zespół ds. Analizy Działań Profilaktycznych oraz Szkolnego Koordynatora ds. Programu „Szkoła Promująca Zdrowie.

  W związku z akcją informacyjną dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu, w marcu i kwietniu 2016 r. podczas godzin z wychowawcą zostały przybliżone młodzieży przepisy ustawy antynikotynowej oraz wiedza merytoryczna dotycząca szkodliwego wpływu nikotyny na organizm człowieka.

  Wychowawcy klas przedyskutowali z uczniami informacje zawarte  na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie w zakładce - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

  http://www.pssechelm.pl/pliki/oswiata/ust_atyt_who.pdf

  http://www.pssechelm.pl/pliki/oswiata/ustawa_antt.pdf

  http://www.youtube.com/watch?v=mpeH1u6brrY

  http://www.youtube.com/watch?v=umQw73Bgki8

   

  „Pokonaj cukrzycę”

  7 kwietnia to Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony w tym roku pod hasłem „Pokonaj cukrzycę”. Przypominamy, iż cukrzyca jest obecnie bardzo powszechną chorobą. W związku z tym ważne, aby posiadać wiedzę o tym, jak zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby oraz jakie są sposoby jej wykrywania i leczenia.
  Niska świadomość społeczna na temat cukrzycy nie tylko niesie ze sobą dramat człowieka i jego rodziny, ale skutkuje także wysokimi kosztami leczenia. Dlatego WHO podejmuje jako temat Światowego Dnia Zdrowia problem profilaktyki i leczenia cukrzycy.

  W naszej szkole w dniach od 11 do 15 kwietnia zostanie zrealizowanych szereg akcji i działań mających na celu zwiększenie wiedzy o cukrzycy i sposobach jej zapobiegania.

  Test oceniający ryzyko zachorowania na cukrzycę

  Akcja informacyjna Samorządu Uczniowskiego

   

  "Autyzm oswojony"

  W ramach realizacji Program Prozdrowotnego bibliotekarz Pani Anna Berbecka przeprowadziła 5 marca lekcję "Autyzm oswojony", omawiającą codzienne życie ludzi dotkniętych autyzmem.

  Uczniom z klasy II az i II at nauczycielka opowiedziała m.in. o Duńczyku Thorkil Sonne, prezesie firmy informatycznej "Specialisterne", zatrudniającym ludzi chorych na autyzm.

  Młodzież została zachęcona do przeczytania powieści:

  • Sabine Berman "Dziewczyna, która pływała z delfinami",
  • Winston Gromm "Forrest Gump",
  • Leonore Fleischer "Rain Man",

  a także obejrzenia ich oskarowych ekranizacji.

  Z okazji Europejskiego Dnia Mózgu 18 marca br. w czytelni odbyła się lekcja dotycząca zagadnień pracy ludzkiego mózgu. Uczniowie klasy II az chętnie wysłuchali fragmentów książki Anthony Smith'a Umysł oraz różnych ciekawostek naukowych.

  Później toczyła się dyskusja na temat mózgu obydwu płci. Uczennica Monika Walczuk rozwiązała z bardzo dobrym wynikiem tematyczny konkurs czytelniczy na bibliotecznej stronie facebook.pl .

     

  „Pokonaj cukrzycę” - spotkanie szkolnych koordynatorów sieci Szkół Promujących Zdrowie

  W ramach realizacji projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” w dniu 30 marca 2016 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, odbyło się spotkanie szkolnych koordynatorów sieci Szkół Promujących Zdrowie. Tematyką przewodnią było hasło „Pokonaj cukrzycę”, które w tym roku w kwietniu będzie towarzyszyć obchodom Tygodnia Promocji Zdrowia.
  Organizator spotkania - Pani Małgorzata Wrona - Miejski Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie, przybliżyła uczestnikom zagadnienia związane ze stanem chorobowym (cukrzycę typu 1 i 2), objawy i czynniki zwiększające ryzyko zachorowania. Omówiła także sposoby zapobiegania cukrzycy, rolę diety i aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu. Zaproponowała również działania zachęcające całą społeczność szkolną do pogłębiania wiedzy i podnoszenia świadomości na temat cukrzycy.
  Spotkanie było też dobrą okazją do wymiany doświadczeń związanych z realizacją działań prozdrowotnych w różnych typach placówek oświatowych. Bez wątpienia ułatwi ono koordynatorom oraz osobom z zespołu ds. promocji zdrowia planowanie akcji edukacyjnych poświęconych cukrzycy i prowadzenie szeroko zakrojonej profilaktyki tej choroby w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

   

   

  "Więcej zdrowia - więcej życia"

  28.01.2016 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie odbyła się akcja prozdrowotna podsumowująca projekt "Więcej zdrowia - więcej życia". Uczniowie II LO w Chełmie przygotowali wystąpienia dotyczące zalet aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Pani Anna Roczon, nauczycielka ZSGiH w Chełmie, przeprowadziła pogadankę na temat „Zasad zdrowego żywienia młodzieży”.

  STOP NIKOTYNIE

  W dniu 02.02.2016 r. w naszej szkole zorganizowaliśmy kampanię antynikotynową, która była tematem przewodnim „Dnia Profilaktyki” realizowanego we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Chełmie. W ramach kampanii odbył się tematyczny konkurs plastyczny dla klas pierwszych i drugich. Plakaty zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali gadżety ufundowane przez PSSE w Chełmie. Wykonano również gazetkę propagującą modę na „niepalenie” oraz zaprezentowano szereg materiałów informacyjnych dotyczących szkodliwości nikotyny. Głównym punktem kampanii była prelekcja wygłoszona przez Panią Alicję Bork, kierownika Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia, uzupełniona prezentacją multimedialną. Pełnoletnia młodzież naszej szkoły mogła wziąć udział w badaniu smokolajzerem, który mierzy zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Chętni uczniowie sprawdzili działanie narko-gogli i alko-gogli.

   

  XXVI Bieg Niepodległości

  10 listopada 2015r w Biegu Niepodległości wystartowało 725 uczestników w różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach.

  Naszą szkołę, na dystansie 1300m reprezentowało 20 uczniów:

  W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęliśmy IV miejsce.
  Indywidualnie sukces odniosły dziewczęta zajmując wysokie miejsce:
  Paula Sydoruk IV miejsce
  Anna Król V miejsce
  Patrycja Grzesiuk VII miejsce

  Wśród chłopców najwyżej uplasował się
  Norbet Dudek zajmując wysokie VII miejsce

  Wszystkim gratulujemy ukończenia biegu.