Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona główna


Strona główna
O projekcie ...
Członkowie
Aktualności
Personel
Harmonogram
Wyszukiwanie
Dyskusje
Galeria fotografii
Kontakt

Mój zawód - moja przyszłość,

atrakcyjne formy podnoszenia kompetencji zawodowych

Cel projektu

Celem projektubyło podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla 100 uczestników projektu oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi pracodawcami.

Cele szczegółowe projektu:

  •  uzyskanie dodatkowych umiejętności zawodowych,
  •  kształtowanie nawyków zdobywania wiedzy z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki,
  •  podniesienie kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego,
  •  włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego poprzez uatrakcyjnienie i popularyzowanie różnorodnych form przyszłej pracy zawodowej,
  •  zwiększenie motywacji do działania i zaufanie we własne siły.

Dokumenty

Najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia

 

Strona główna | O projekcie ... | Członkowie | Aktualności | Personel | Harmonogram | Wyszukiwanie | Dyskusje | Galeria fotografii | Kontakt

 Ostatnia aktualizacja: 15 września 2014.